Uwaga! Strona testowa, może zawierać błędy. Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres klubsingli@wp.pl

Menu

Regulamin Imprez

 

Motto Klubu Singli:

„Wymagajcie od siebie nawet, jeśli inni od Was nie wymagają”

                                                                           / Jan Paweł II /


 

ZASADY   ZAPISÓW   I   UCZESTNICZENIA  
W   IMPREZACH

 

 1. Zasada wpuszczania na imprezę.
  Uczestnicy imprez tanecznych są wpuszczani na teren imprezy na podstawie dowodu wpłaty.
  Mają też obowiązek posiadać przy sobie dowolny dokument tożsamości ze zdjęciem.
  W pewnych przypadkach organizatorzy wpuszczający na imprezę mogą poprosić wchodzącego o dokument tożsamości.
 2. Zasada punktualności
  A.
  Każdy uczestnik imprezy tanecznej jest zobowiązany zgłosić się na miejsce imprezy w przedziale czasu określonym w zaproszeniu, które otrzymał w formie elektronicznej
  .
  O godzinie wyznaczonej w zaproszeniu ze względów bezpieczeństwa teren imprezy zostaje zamknięty aż do końca imprezy. Można wcześniej wyjść, ale bez powrotu na imprezę.
  B. Uczestnik innego spotkania lub wyjazdu jest zobowiązany do punktualnego przybycia zgodnie z podaną mu godziną.
  Jeśli z miejsca  spotkania udajemy się w inne miejsce docelowe, to organizatorzy nie czekają dłużej niż 10 min.
  Jeśli miejscem spotkania jest miejsce odjazdu pociągu, to ograniczeniem jest godzina odjazdu pociągu.
 3. Zasada trzeźwości i abstynencji od narkotyków oraz dopalaczy, itp.
  A.
  Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane na imprezę mimo, że zapłaciły za wejście.
  Oznacza to, że
  na teren imprezy nie wolno wnosić powyższych środków ani w postaci oryginalnej ani w postaci mieszaniny.
  Jeśli środki te zostaną znalezione przy kimś, będą konfiskowane przez organizatorów oraz komisyjnie wylewane do zlewu.
  B. Na teren imprezy można wnosić
  alkohole, ale korzystać z nich z umiarem.
  Jeśli ktoś się upije lub niepostrzeżenie zażyje jakiekolwiek środki odurzające, zostanie wyproszony z imprezy mimo, że zapłacił za wstęp.

  C. Osoby wprowadzające na imprezę osobę/y korzystające z narkotyków też poniosą konsekwencje. Weźmy odpowiedzialność za to, jakim towarzystwem się otaczamy.
 4. Zasada czystości obyczajów (dotyczy relacji damsko-męskich)
  Nie korzystamy podczas imprez z takich elementów zabawy, które prowokują do uprawiania seksu, np. striptiz, pisma, filmy, zdjęcia pornograficzne, itp.
  Szanując wyobraźnię drugiego człowieka, podczas imprezy nie opowiadamy t.zw. pikantnych dowcipów, nie zachowujemy się ani nie ubieramy się w sposób wulgarny lub prowokujący.
 5. Uczestników imprezy obowiązuje kultura, poszanowanie godności, wolności i przekonań drugiego człowieka.
  Jest ABSOLUTNY ZAKAZ wszelkiego rodzaju PRZEMOCY
  (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, itp.).
  Wyjątkowo Ochrona Imprezy może użyć przemocy fizycznej wtedy, kiedy trzeba usunąć z imprezy osoby, które nie podporządkowują się Regulaminowi Imprezy, a inne metody nie skutkują.
 6. Kary za nieprzestrzeganie Regulaminu
  Dodatkowo uczestnicy imprezy, którzy nie podporządkują się powyższym zasadom, będą mieli zakaz wstępu na imprezy Klubu Singli od 1 roku aż do całkowitego zakazu w zależności od przewinienia, np. wszyscy dealerzy będą mieli zakaz wstępu na zawsze.
 7. Zasada informowania o złamaniu Regulaminu
  A. Każdy uczestnik imprezy ma prawo zgłosić organizatorom
  (w szczególności Ochronie)  naruszenie Regulaminu Imprezy i zwrócić uwagę innym uczestnikom, że łamią Regulamin.

  B. Jeśli uczestnik na imprezie z zasiadaniem został usadzony przy stole w towarzystwie, które łamie regulamin, ma prawo poprosić organizatora o przeniesienie do innego stołu.
  Może przy tym podać powód swojej prośby, ale niekoniecznie.


  ZASADY    REZYGNACJI  Z  UDZIAŁU   W   IMPREZIE

 8. Jeśli  rezygnujesz z jakiejkolwiek imprezy, to otrzymujesz zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o poniesione już koszty organizacyjne.
   
 9. Jeśli rezygnujesz z imprezy tanecznej (typu: bal, zabawa) w okresie od 30 do 14 dni przed terminem imprezy, to otrzymujesz zwrot połowy wpłaconej kwoty.
   
 10. Jeśli rezygnujesz z imprezy tanecznej (typu: bal,zabawa) na 13 dni przed terminem lub później, to zapłacona kwota przepada w całości.
   
 11. W każdym czasie możesz odsprzedać swój udział w imprezie innej osobie pod warunkiem, że prześlesz organizatorom dane osoby, która weźmie udział zamiast Ciebie. 

  UWAGA! 
  Jeśli rezygnujesz, a nie masz na swoje mniejsce innej osoby, zawiadom organizatora, ponieważ on może mieć kogoś na liście rezerwowej, kto czeka na takie miejsce ze zwrotu.
   
 12. Osobom zgłoszonym później niż na 7 dni przed terminem imprezy, nie gwarantujemy:

  A. w przypadku imprezy tanecznej lub wspólnego wyjścia do lokalu - zasiadania przy stole w swojej grupie wiekowej.

  B. w przypadku imprezy wyjazdowej - ubezpieczenia na czas wyjazdu.


  ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY
Dołącz do nas
Email:
Hasło:
 

Zapomniałeś hasła? przypomnij mi...

Zobacz: